Delictes relacionats amb els Drets dels treballadors i les infraccions penals ocasionades en l’àmbit empresarial i laboral.