Delictes relacionats amb l’àmbit de les relacions familiars, ja sigui de la relació conjugal, o amb els descendents, entre altres:

  • Matrimonis il·legals
  • Suposicions de part, alteració de la paternitat, estat o condició del menor
  • Quebrantament dels deures de custòdia
  • Inducció de menors a l’abandonament del domicili
  • Sostracció de menors
  • Impagament de pensions