Delictes en relació a la salut pública, ja sigui l’adulteració d’aliments o medicaments, entre altres. Principal especialitat en delictes de tràfic de drogues.