Delictes relacionats contra l’honor de les persones, a les quals se les atribueix la comissió de delictes sent una acusació temerària amb la veritat, o bé es realitzen manifestacions que atempten contra el seu honor:

  • Calumnies
  • Injuries