Delictes relacionats contra la vida i la integritat físiques de les persones:

  • Homicidi i les seves formes
  • Avortament
  • Lesions

També aquells delictes relacionats amb les lesions en l’àmbit de les relacions familiars:

  • Violència de gènere
  • Violència domèstica