Delictes relacionats amb la falsificació de documents públics o privats o altres efectes de valor mercantil. S’assumeix la defensa de l’assumpte ja sigui que la falsificació hagi estat realitzada per funcionari o autoritat pública o per particular:

  • Falsificació de documents públics.
  • Falsificació de documents privats.
  • Usurpació d’estat civil.
  • Falsificació de moneda.