El despatx porta qualsevol assumpte penal, ja sigui des de la defensa o l’acusació particular. S’assumeixen casos des de delictes contra la salut pública o lesions fins a procediments especials, així com delictes vinculats a les noves tecnologies i delictes informàtics.

Si bé el despatx té una dedicació exclusiva en el Dret Penal, la firma té diferents col·laboracions amb altres despatxos en matèria laboral, civil, mercantil i estrangeria. A més a més, també té col·laboració amb un despatx especialitzat en negligències mèdiques.

Les principals especialitats de la firma son:

 • Delictes contra les persones

 • Delictes contra la llibertat

 • Delictes contra la llibertat i indemnitats sexuals

 • Delictes d’omissió del deure de socors

 • Delictes contra l’honor

 • Delictes contra les relacions familiars

 • Delictes contra el patrimoni

 • Delictes contra l’ordre socioeconòmic

 • Delictes contra la hisenda pública i contra la seguretat social

 • Delictes contra els Drets dels treballadors

 • Delictes d’incendi

 • Delictes contra la salut pública

 • Delictes contra la seguretat vial

 • Delictes de falsedats

 • Delictes contra l’Administració de Justícia

 • Delictes contra l’Ordre Públic

El despatx també està capacitat per assumir la defensa en procediments especials, como el procés penal de menors. També s’assumeixen la defensa o l’acusació particular en assumptes que s’hagin de sotmetre’s al Tribunal del Jurat.

En l’àmbit de cibercriminalitat, la firma manté una estreta col·laboració amb el despatx Guerrero Penalistas, amb Samuel Guerrero al capdavant, Professor de Dret Penal y Cibercrim a la Universitat de Barcelona.