Delictes relacionats amb la provocació d’incendis:

  • Incendi que comporti perill per a la vida o la integritat física de les persones.
  • Incendi forestal
  • Incendi en zona no forestal
  • Incendi en béns propis