Delictes relacionats contra la seguretat vial:

  • Conducció temerària.
  • Conducció sota els efectes de l’alcohol o las drogues.
  • Negativa a sotmetre’s a proves de’alcohol i drogues.
  • Conducció sense carnet.
  • Fugida del lloc després d’ocasionar accident amb morts o lesionats greus.